ID
|
Sign In Forgot Password
ดู: 623|ตอบกลับ: 11

เทคนิคการเตะบอลของแต่ล่ะคน

ID " NazKung

PLAYER NO. 443

กูจะปล่อยลำแสงพิฆาต

GOLD109

EXP289

DONATE0

ONLINE46

MY CARD

Fanpage Like


TURE STORY {:8_1095:}
ตอบกลับ -2013-2-3 16:49:42

ใช้ไอเท็ม รายงาน

ID " AI-000

PLAYER NO. 322

GOLD7091

EXP12406

DONATE0

ONLINE350

MY CARD

Fanpage Like
อะ...................
ตอบกลับ -2013-2-4 00:58:42

ใช้ไอเท็ม รายงาน

ID " @MeIMaI@

PLAYER NO. 7412

GOLD142

EXP553

DONATE0

ONLINE3

{:4_911:}เอิ่ก ๆๆ ฮาดีคับ 555+
ตอบกลับ -2013-3-10 23:36:46

ใช้ไอเท็ม รายงาน

ID " aeka19

PLAYER NO. 4399

GOLD233

EXP444

DONATE0

ONLINE24

MY CARD

Fanpage Like
555 จริงแต่เจ็บ
ตอบกลับ -2013-3-11 10:51:53

ใช้ไอเท็ม รายงาน

ID " toomtim

PLAYER NO. 28

GOLD2875

EXP11034

DONATE0

ONLINE177

MY CARD

Fanpage Like BETA TEST 1st Anniversary
โหดเกินใครจะกล้ารับละทีนี้
ตอบกลับ -2013-4-2 22:13:01

ใช้ไอเท็ม รายงาน

ID " neomxkung

PLAYER NO. 15529

GOLD1651

EXP5574

DONATE180

ONLINE91

MY CARD

Fanpage Like Donator
ยิ่งกว่านักเตะเสี้ยวลิ่มยี้อีกนะเฮีย
I will never forget, no matter what.
ตอบกลับ -2013-4-5 12:51:44

ใช้ไอเท็ม รายงาน

ID " Kpan

PLAYER NO. 15433

GOLD102

EXP779

DONATE0

ONLINE2

MY CARD

Fanpage Like
เงิบ
ตอบกลับ -2013-4-5 12:55:21

ใช้ไอเท็ม รายงาน

ID " aeka19

PLAYER NO. 4399

GOLD233

EXP444

DONATE0

ONLINE24

MY CARD

Fanpage Like
555 จริงแหละที่มีมา
ตอบกลับ -2013-4-5 20:36:08

ใช้ไอเท็ม รายงาน

ID " kit007vip

PLAYER NO. 10968

GOLD17680

EXP65147

DONATE1050

ONLINE263

MY CARD

Donator Fanpage Like Staff Super Donator SS Donator 1st Anniversary
โหเกิน บรรยาย
ตอบกลับ -2013-4-17 07:56:19

ใช้ไอเท็ม รายงาน

ID " unibank

PLAYER NO. 29240

GOLD321

EXP664

DONATE0

ONLINE36

MY CARD

Fanpage Like
เจองี้เงิบ
ตอบกลับ -2013-5-19 10:39:37

ใช้ไอเท็ม รายงาน

ID " promkung

PLAYER NO. 23685

GOLD2371

EXP20740

DONATE150

ONLINE221

MY CARD

Donator Fanpage Like Staff 1st Anniversary Hime-sama 01 Donator Type-02 Achievement
ทีมในตำนานที่ไม่มีใครโค้นได้
ตอบกลับ -2013-5-23 22:23:16

ใช้ไอเท็ม รายงาน

ID " animer

PLAYER NO. 122295

GOLD3036

EXP3994

DONATE0

ONLINE316

555+ฮาดี
มันเวอร์
ตอบกลับ -2014-3-11 19:51:41

ใช้ไอเท็ม รายงาน

ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

POWERED BY Discuz! X4

DESIGN BY IST0RE & MISAKA-KAZE NETWORK

ขึ้นไปด้านบน